СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ


 

АНКЕТНА КАРТА

 

Уважаеми колега,

          Настоящото анкетно изследване цели да проучи Вашето мнение и оценка относно проведеното практическо обучение в изпълнение на проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“. Анкетната карта е анонимна и се приема за валидна при попълване на всички въпроси!

 

 

Благодарим за съдействието!

Членове на екипа към  Югозападен университет „Неофит Рилски“

 


Въпросникът съдържа 31 въпроса.