АНКЕТНА КАРТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Уважаема Госпожо / Уважаеми Господине,

Университетският център за кариерно развитие прави проучване във връзка с професионалната реализация на кадрите на Югозападния университет "Неофит Рилски". По този повод се обръщаме към Вас с молба, да попълните тази анкетна карта.

Моля, изразете Вашето отношение към кариерното развитие на кадрите на Югозападния университет, като отговорите на въпросите.

Благодарим Ви!

С попълването на анкетната карта декларирам, че доброволно предоставям и давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за служебно ползване, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Въпросникът съдържа 9 въпроса.