Анкетна карта за реализация -English

 

LOGO final.epsУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

УК – 1, етаж II; тел: 073/ 58 85 17; e-mail: career@swu.bg

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов” № 66; тел: 073/ 88 55 01