Анкетна карта за реализация на получилите ОНС "Доктор"


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

УК - 1, етаж II; тел.: 073/58 85 17; e-mail: career@swu.bg

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" 66

С попълването на анкетната карта декларирам, че доброволно предоставям и давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за служебно ползване, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.


Въпросникът съдържа 21 въпроса.