Анкетна карта за реализация на получилите ОНС "Доктор"


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

УК - 1, етаж II; тел.: 073/58 85 17; e-mail: career@swu.bg

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" 66


Въпросникът съдържа 21 въпроса.