Анкетна карта за реализация на получилите ОНС "Доктор" от Стопански факултет


 

LOGO final.epsУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

УК – 1, етаж II; тел: 073/ 58 85 17; e-mail: career@swu.bg

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов” № 66; тел: 073/ 88 55 01


Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%
Данни за контакти
Основни данни за участника

* Моля, въведете вашето Име, Презиме и Фамилия

* Доктор по:
Изберете един от следните отговори.
*

Защитена ОНС "Доктор" на:


*

Посочете вашия e-mail:


*

Телефон за връзка: