ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ


 

LOGO final.epsУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

УК – 1, етаж II; тел: 073/ 58 85 17; e-mail: career@swu.bg

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов” № 66; тел: 073/ 88 55 01

 

С попълването на анкетната карта декларирам, че доброволно предоставям и давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за служебно ползване, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.


Въпросникът съдържа 19 въпроса.