Студентски практики - Фаза 1, Фаза 2


 

АНКЕТНА КАРТА

 

Уважаеми колега,

          Настоящото анкетно изследване цели да проучи Вашето мнение и оценка относно проведеното практическо обучение в изпълнение на проект „Студентски практики - Фаза 1“. Анкетната карта се приема за валидна при попълване на всички въпроси!

 

Благодарим за съдействието!

Членове на екипа към проект „Студентски практики - Фаза 1“ от

Югозападен университет „Неофит Рилски“

С попълването на анкетната карта декларирам, че доброволно предоставям и давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за служебно ползване, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 


Въпросникът съдържа 32 въпроса.